Inglês → Português - tenor

pronúncia
s. tenor; tendência; método; maneira

Português → Inglês - tenor

pronúncia
n. tenor

Português → Francês - tenor

pronúncia
(música) ténor (m)

Inglês → Espanhol - tenor

pronúncia
s. tenor; copia conforme; talante, atmósfera

Espanhol → Inglês - tenor

pronúncia
[tenor (m)] n. strain; purport; tenor

Inglês → Inglês - tenor

pronúncia
n. adult male singing voice between alto and bass; purport, meaning; character; course
n. tenor, adult male singing voice between alto and bass

Inglês → Francês - tenor

pronúncia
n. ténor, sens général

Inglês → Alemão - tenor

pronúncia
n. Tenor; Tenorstimme; Verlauf; Wortlaut

Inglês → Indonésio - tenor

pronúncia
n. arah, tujuan, tuju, arti, maksud, suasana umum, penyanyi tenor

Inglês → Italiano - tenor

pronúncia
s. tenore, tono; andamento, corso, procedimento; voce di tenore; (Dir) copia conforme, trascrizione

Inglês → Polonês - tenor

pronúncia
n. bieg, treść, odpis {prawn.}, termin płatności weksla {handl.}, tenor głos

Inglês → Romeno - tenor

pronúncia
n. tenor, voce de tenor, conţinut, direcţie generală

Inglês → Russo - tenor

pronúncia
с. тенор, направление, развитие, течение; смысл, общее содержание

Inglês → Turco - tenor

pronúncia
s. tenor
i. tenor, gidiş, akış, eğilim, anlam, asıl suret, aslının aynı nüsha, vade, en tiz erkek sesi (tenor)

Inglês → Ucraniano - tenor

pronúncia
n. напрям, зміст, якість, тенор

Alemão → Inglês - tenor

pronúncia
n. adult male singing voice between alto and bass; purport, meaning; character; course

Polonês → Inglês - tenor

n. tenor

Romeno → Inglês - tenor

n. tenor

Turco → Inglês - tenor

pronúncia
n. adult male singing voice between alto and bass; purport, meaning; character; course
n. tenor, adult male singing voice between alto and bass

Holandês → Inglês - tenor

pronúncia
n. tenor

Inglês → Holandês - tenor

pronúncia
zn. geest, zin, inhoud, strekking, teneur; gang, loop, richting, verloop; tenorstem, tenor; altviool

Inglês → Grego - tenor

pronúncia
επίθ. οξύφωνος, υψίφωνος
ουσ. νόημα, πορεία, σκοπός, φύση, τένορος

Alemão → Espanhol - tenor

pronúncia
n. tenor (m), contenido (m)

Espanhol → Francês - tenor

pronúncia
1. (curso natural) cours (m)
2. (significación) sens (m); substance (f)
3. (música) ténor (m)

Espanhol → Alemão - tenor

pronúncia
n. tenor, wortlaut, inhalt

Espanhol → Russo - tenor

pronúncia
n. тенор

Alemão → Francês - tenor

pronúncia
n. teneur (f), voix de ténor (f), ténor (m)

Alemão → Italiano - tenor

pronúncia
n. voce di tenore (f), dispositivo (m), tenore (m), testo (m)

Alemão → Russo - tenor

pronúncia
n. тенор (m)

Alemão → Turco - tenor

pronúncia
i. tenor (m), tutum (m), akış (m), içerik (m)

Turco → Francês - tenor

pronúncia
ténor [le]

Turco → Alemão - tenor

pronúncia
n. Tenor

Turco → Russo - tenor

pronúncia
n. тенор (M)

Holandês → Francês - tenor

pronúncia
(muziek) ténor (m)

Inglês → Árabe - tenor

pronúncia
‏إتجاه، مغزى، فحوى، مضمون‏
‏صدح‏

Inglês → Chinês - tenor

pronúncia
(名) 进程, 要旨, 路程

Inglês → Chinês - tenor

pronúncia
(名) 進程, 要旨, 路程

Inglês → Hindi - tenor

pronúncia
n. धारा, मुराद, विषय, आशय, सार, तत्त्व, नक़ल, प्रतिलिपि, ऊंची आवाज़, ऊंची आवाज़वाला

Inglês → Japonês - tenor

pronúncia
(名) 方針; 大意; テノール, アルトとバスの間の男性声質; テノール歌手; テナー楽器; 性格; 方向

Inglês → Coreano - tenor

pronúncia
명. 남성의 고음, 여자의 소프라노에 해당하는 고음을 내는 남자가수; 취지, 대의; 행로; 특성

Inglês → Vietnamita - tenor

pronúncia
n. bản sao, nội dung bức thơ, kỳ hạn của ngân phiếu, giọng cao của đàn ông, tình trạng của công việc

Alemão → Chinês - tenor

pronúncia
[der]男高音。

Espanhol → Coreano - tenor

pronúncia
n. 배치, 테너


© dictionarist.com